Бидний зорилго

Бидний зорилго

Хүнсний үйлдвэрийн салбарт байгалийн нөхөн сэргээгдэх нөөцүүдэд түшиглэсэн органик, байгалийн гаралтай түүхий эд ашиглан эрүүл мэндийг дэмжсэн зохицуулах үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчдийн  эрүүл мэнд, хэрэгцээг хангах зорилготой.

Бүтээгдэхүүн бэлэн болох үе шат